IZJAVA o privatnosti

Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka

I. Podaci o voditelju obrade osobnih podataka
Naziv: Pun kufer svega, obrt za online trgovinu na malo (dalje u tekstu: Voditelj obrade osobnih podataka/Pun kufer svega)
Registrirano sjedište: Ivana Rendića 26, 23000 Zadar
Osobni identifikacijski broj (OIB): 06311581538
Registarski broj (MBS): 98266624
E-mail pristup: merch@talvi-travel.hr
Pun kufer svega obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

II. Opseg primjene pravila o obradi i zaštiti podataka
Ova Pravila o obradi i zaštiti podataka (dalje u tekstu: Pravila) primjenjuju se isključivo na obradu podataka u svezi sa korištenjem internetske stranice talvi-travel.hr/merch/ (dalje u tekstu: internetska stranica) i Pun kufer svega online trgovine na internetskoj stranici kao i u svezi s kupnjom tamo dostupnih proizvoda te s provođenjem Pun kufer svega programa vjernosti kojem se pristupa putem internetske stranice (dalje u tekstu: Program vjernosti).

III. Pravna osnova obrade osobnih podataka
1. Pravna osnova obrade osobnih podataka koji se prikupljaju korištenjem internetske stranice je izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice koji sklapate u trenutku posjećivanja internetske stranice, a u skladu s Općim uvjetima korištenja Pun kufer svega online trgovine.
2. Pravna osnova obrade osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima registracijom i kreiranjem korisničkog računa na internetskoj stranici je:
a) izvršenje ugovora o Programu vjernosti koji sklapate pristupanjem Programu vjernosti u trenutku registracije na internetskoj stranici stvaranjem korisničkog računa te davanjem podataka potrebnih za provođenje Programa vjernosti, a u skladu s Uvjetima sudjelovanja u Programu vjernosti na koja dajte suglasnost prilikom registracije; i
b) izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda istaknutih u Pun kufer svega online trgovini na internetskoj stranici koji sklapate u trenutku dobivanjem potvrde od Pun kufer svega da je Vaša narudžba prihvaćena i otpremljena, a u skladu s Općim Uvjetima prodaje.
3. Pravna osnova obrade osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima kreiranjem narudžbe kao kupac-gost je izvršenje ugovora o kupoprodaji kako je navedeno pod točkom 2. b).
4. Pravna osnova obrade osobnih podataka treće osobe, koje ste nam učinili dostupnima prilikom kreiranja narudžbe i odabira da se proizvod šalje kao poklon trećoj osobi, je izvršenje ugovora o kupoprodaji kako je navedeno pod točkom 2. b). S time da je pravna osnova obrade e-mail adrese takve osobe, legitimni interes Pun kufer svega. Naime, Pun kufer svega je dužan u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, trećoj osobi na prikladan način dati propisane obavijesti o obradi njenih osobnih podataka, a što će učiniti slanjem odgovarajuće obavijesti o obradi podataka navedenoj trećoj osobi, na navedeni e-mail treće osobe.

IV. Opseg i kategorije podataka koje se obrađuju
Pun kufer svega ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za korištenje internetske stranice i Pun kufer svega online trgovine, izvršenje ugovora o Programu vjernosti, ugovora o prodaji Pun kufer svega proizvoda te s navedenim ugovorima povezanim rješavanjima reklamacija, prigovora i sl. kao i dostavu kupljenih Pun kufer svega proizvoda.
Obrađuju se sljedeći osobni podaci registriranih korisnika i kupaca-gostiju: ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj), e-mail adresa i broj telefona, a ukoliko se kupci odluče za plaćanje proizvoda putem bankovne kartice, tada se obrađuju i podaci o bankovnoj kartici kojom se vrši plaćanje Pun kufer svega proizvoda.
Ukoliko se obrađuju podaci treće osobe kojoj se proizvod dostavlja kao poklon obrađuju se isključivo osobni podaci potrebni za dostavu proizvoda (ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj)) kao i podatak o e-mail adresi, kako bi Pun kufer svega bio u mogućnosti, u skladu s primjenjivim propisima, upoznati osobu čije podatke obrađuje, o obradi i zaštiti njenih podataka.
Kada je riječ o registriranom korisniku dodatno se obrađuju sljedeći podaci u sklopu njegovog korisničkog računa: povijest narudžbi i njihov status te povijest unesenih kodova.
Pun kufer svega će daljnje podatke obraditi isključivo ukoliko takve podatke sami učinite dostupnima Pun kufer svega u sklopu Vaše komunikacije s Pun kufer svega putem e-maila ili na drugi način.
Tijekom pregledavanja sadržaja na internetskoj stranici, biti će evidentirana IP adresa Vašeg računala, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg računala, vrsta preglednika i operativni sustav. Sustav automatski bilježi navedene podatke.
Kolačići: Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smještene na Vašem računalu i mobilnom uređaju od strane internetskih stranica koje posjećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućilo što efikasnije djelovanje internetskih stranica, kao i da bi pružili internetske usluge i pogodnosti za korisnike. Sve o kolačićima koje koristi internetska stranica kao i mogućnosti odabira kolačića saznajete u našim Politika o kolačićima.

V. Svrhe obrade osobnih podataka
Svrhe obrade podataka je sljedeća:
(i) Sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice i Pun kufer svega online trgovine te ugovora o kupoprodaji Pun kufer svega proizvoda, a što uključuje obradu narudžbe, naplatu kupoprodajne cijene te izdavanje računa za kupoprodaju, dostavu kupljenih Pun kufer svega proizvoda, izvršenje zamjene proizvoda, rješavanje eventualnih prigovora kupaca i sl..
(ii) Sklapanje i izvršenje ugovora o Programu vjernosti, a što uključuje obradu narudžbe, dostavu naručenih Pun kufer svega proizvoda, izvršenje zamjene proizvoda, rješavanje eventualnih prigovora člana Programa vjernosti i sl..
(iii) Davanje obavijesti o obradi osobnih podataka trećoj osobi, čije podatke je kupac učinio dostupnima Pun kufer svega u svrhu dostave kupljenih proizvoda kao poklona na adresu treće osobe. Podatak o e-mail adresi navedene treće osobe kojoj se proizvod dostavlja kao poklon, Pun kufer svega će obrađivati isključivo u svrhu dostave navedene obavijesti o obradi podataka treće osobe te e-mail adresu treće osobe neće koristiti niti u jednu drugu svrhu.
(iv) Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja internetske stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti internetske stranice), za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada internetske stranice te u konačnici za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost internetske stranice.
(v) U svrhe komunikacije sa registriranim korisnicima i kupcima-gostima te drugim posjetiteljima internetske stranice i Pun kufer svega online trgovine.

VI. Prijenos podataka
Pun kufer svega u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:
(i) Zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge internetske stranice i online trgovine, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner Talvi travel d.o.o., Grgura Budislavića 99, Zadar, OIB: 07533259295, nadležan za održavanje funkcionalnosti i administraciju internetske stranice.

VII. Trajanje obrade osobnih podataka
Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem osobnih podataka i traje do izvršenja ugovora o Programu vjernosti i Ugovora o kupoprodaji. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade. Pojedine osobne podatke koji su sadržani u financijsko računovodstvenoj dokumentaciji dužni smo čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

VIII. Sigurnost i ostale informacije
Pun kufer svega pohranjuje osobne podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi osobni podaci zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici Pun kufer svega i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima kojima je Pun kufer svega prenio osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup osobnim podacima i obavljaju djelatnosti vezane za osobne podatke. Pun kufer svega će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim osobnim podacima.
Postoji mogućnost da putem internetske stranice pristupite društvenim mrežama Facebook i Instagram. Ukoliko pristupate navedenim društvenim mrežama, Vaš će internetski pretraživač uspostaviti izravnu vezu s Facebook odnosno Instagram poslužiteljem. Sadržaj dodataka prenosi se izravno s Facebook, odnosno Instagram korisničkog računa na Vaš pretraživač i s njega integrira u internetsku stranicu. Navedeno znači da Pun kufer svega nema utjecaja na opseg podataka koje Facebook odnosno Instagram prikuplja pomoću tih dodataka, niti snosi ikakvu odgovornost s tim u vezi. Stoga se upoznajte prethodno s uvjetima korištenja i pravilima privatnosti navedenih stranica.

IX. Vaša prava vezana za obradu osobnih podataka
(i) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA – Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr) .
(ii) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA-Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr), odnosno izravnim unošenjem ispravka podataka u korisničkom profilu na internetskoj stranici.
(iii) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.
(iv) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE- Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr). Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:
ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti uporabe;
obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.
(v) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr) da Vam osobne podatke koje ste pružili voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade osobnih podataka.
(vi) PRAVO NA PRIGOVOR-Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr) prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
(vii) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU-Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.
(viii) POVLAČENJE PRIVOLE- Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (merch@talvi-travel.hr). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitosti obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Osoba odgovorna za zaštitu podataka
Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti putem emaila: merch@talvi-travel.hr.

X. Primjena i naknadne izmjene pravila
Ova Pravila primjenjuju se od 14.12.2020. godine. Pun kufer svega zadržava pravo povremene izmjene ovih Pravila radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili ako Pun kufer svega uvede nove sustave ili procese koje uključuju korištenje osobnih podataka. U slučaju izmjene ovih Pravila, Pun kufer svega će izmijenjenu verziju Pravila objaviti na internetskoj stranici te se pozivate da prilikom svakog posjeta internetskoj stranici provjerite ova Pravila.

Opći uvjeti korištenja Pun kufer svega online trgovine i Opći uvjeti prodaje

I. Uvodne odredbe

Dobrodošli na talvi-travel.hr/merch/ , internetsku stranicu putem koje se pruža usluga online prodaje Pun kufer svega proizvoda (dalje u tekstu: internetska stranica).
Ovi Opći uvjeti korištenja Pun kufer svega online trgovine (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) i Opći uvjeti prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti prodaje) primjenjuju se na korištenje Pun kufer svega online trgovine na internetskoj stranici od strane osoba koje pristupaju internetskoj stranici (dalje u tekstu: korisnik) i na kupnju tamo dostupnih proizvoda od strane korisnika (dalje u tekstu: kupac).
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja internetske stranice. Pozivamo Vas da se upoznate i s našim Politikom o kolačićima i Pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka. Nastavkom korištenja internetske stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete korištenja kao i Pravila o kolačićima te Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka. Vaša suglasnost s ovim Uvjetima korištenja i Uvjetima prodaje preduvjet je i za izvršavanje online kupnje.
Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja i Pravila o kolačićima te Pravila o obradi i zaštiti podataka, trebali biste napustiti internetsku stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem internetske stranice.
Ukoliko imate pitanja vezana za ove Uvjete korištenja i Uvjete prodaje ili Pravila o kolačićima i Pravila o obradi i zaštiti podataka, ili bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu: merch@talvi-travel.hr.

II. Uvjeti korištenja

1. Opće odredbe
Internetsku stranicu uređuje obrt Pun kufer svega sa sjedištem u Zadru, Ivana Rendića 26, upisan u obrtni registar ispostava Zadar pod brojem (MBS): 98266624, OIB (Porezni broj): 06311581538, mobitel: 0977580784 (dalje u tekstu označen kao: Pun kufer svega ili Prodavatelj), u svrhu pružanja usluge online prodaje, a što uključuje pružanje informacijskih usluga, upravljanje sadržaja, provođenje programa vjernosti i prodaju proizvoda od strane Pun kufer svega, kao prodavatelja korisnicima, kao kupcima te dostavu kupljenih proizvoda.

2. Način korištenja internetske stranice i online trgovine
Korištenjem interenetske stranice i online trgovine korisnici se obvezuju da će ovu internetsku stranicu i online trgovinu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima korištenja i to za: pregled objavljenih sadržaja, registraciju, pristupanje i sudjelovanje u programu vjernosti, kupnju dostupnih proizvoda predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s Prodavateljem.
Potvrđivanjem narudžbe na internetskoj stranici korisnik/kupac izjavljuje da je stariji od 18 godina i da ima zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.
Korištenjem internetske stranice i online trgovine korisnik se obvezuje da će internetsku stranicu i online trgovinu koristiti samo u osobne svrhe.
Korištenjem interenetske stranice i online trgovine korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):
(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom internetsku stranicu i online trgovinu ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
(ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na internetsku stranicu i online trgovinu ili njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
(iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje internetske stranice i online trgovine drugim korisnicima;
(iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati internetsku stranicu i online trgovinu ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

3. Pribavljanje podataka
Prilikom korištenja internetske stranice i online trgovine korisnik se obvezuje podatke potrebne za registraciju i stvaranje korisničkog račun te pristupanje programu vjernosti i njegovo izvršenje kao i podatke potrebne za izvršenje ugovora o kupoprodaji unijeti točno i u cijelosti.
Informacije ili osobni podaci koje su nam korisnici dostavili, obrađuju se u skladu s Pravilima o obradi i zaštiti podataka i Politika o kolačićima.. Prilikom korištenja internetskom stranicom, korisnici/kupci su suglasni s obradom navedenih informacija i podataka te izjavljuju da su sve navedene informacije i detalji točni i istiniti.
Korisnici/kupci se obvezuju obavijestiti Pun kufer svega o svim promjenama podataka koje su naveli prilikom registracije i stvaranja korisničkog računa te pristupanja programu vjernosti odnosno ukoliko korisnici/kupci kupuju u online trgovini kao gosti, o promjenama podataka koje su naveli prilikom stvaranja narudžbe te Pun kufer svega ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed davanja netočnih podataka korisnika/kupaca koji registracijom stvaraju korisnički račun i pristupaju programu vjernosti i/ili kupaca koji kupuju u online trgovini kao gosti. Prilikom registracije i stvaranja korisničkog računa te pristupanja programu vjernosti u online trgovini korisnici će biti dužni kreirati lozinku koju moraju zadržati samo za sebe i ne dijeliti je sa drugim osobama. Korisnici/kupci su odgovorni za sve akcije i narudžbe koje su kreirane putem njihovog korisničkog računa.
Korisnice se obvezuju bez odlaganja obavijestiti Pun kufer svega putem email adrese merch@talvi-travel.hr ukoliko posumnjaju da je njihova lozinka postala poznata drugim osobama, ili da postoji mogućnost zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Pun kufer svega ima pravo tražiti od korisnika da promijene svoju lozinku i/ili blokirati njihov korisnički račun.

4. Pravo intelektualnog vlasništva
Korisnici potvrđuju da su upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj internetske stranice i online trgovine zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.
Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na internetskoj stranici, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo Pun kufer svega, ili s Pun kufer svega povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od Pun kufer svega ili koja je Pun kufer svega ovlastio za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software, koji se primjenjuju, a koji se nalaze na internetskoj stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim internetskim stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakve usluge, sadržaja, informacije ili softwarea dostupnih na internetskoj stranici.

5. Poveznice i prijave putem drugih internetskih stranica i/ili društvenih mreža
Pun kufer svega nije odgovorno za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na internetskoj stranici. Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici i/ili društvenoj mreži, upoznajte se prethodno s uvjetima korištenja takve stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti takve stranice i/ili društvene mreže. Nitko ne može bez izričite pisane suglasnosti Pun kufer svega izraditi poveznicu koja korisnike upućuje na internetsku stranicu. Korisnici nisu ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na internetskoj stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Korisnici nisu ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koji se nalazi na internetskoj stranici niti ih uključiti u drugu internetsku stranicu bez prethodnog pisanog pristanka Pun kufer svega.

III. Uvjeti prodaje

1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji
Ovi Uvjeti prodaje kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju poziv Pun kufer svega za davanje ponude od strane korisnika za sklapanje Ugovora o kupoprodaji, a koju ponudu korisnici daju dovršenjem narudžbe u online trgovini. Prihvaćanje ponude Pun kufer svega izvršava slanjem e-maila korisniku/kupcu s potvrdom da su naručeni proizvodi otpremljeni te se u trenutku primitka takvog e-maila od strane korisnika/kupca smatra da je zaključen Ugovor između korisnika/kupca i Pun kufer svega, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima prodaje.
Korisnici imaju mogućnost na internetskoj stranici stvoriti svoj korisnički račun, čijim stvaranjem i registracijom ujedno pristupaju i Pun kufer svega programu vjernosti, te putem takvog korisničkog računa izvršavati narudžbe kao registrirani korisnici.
Korisnici imaju mogućnost izvršavanja narudžbe i kupnje i kao gosti.
U oba navedena slučaja korisnici pregledavaju sadržaj internetske stranice te ukoliko su zainteresirani za kupnju slobodno biraju željene proizvode dodavajući ih u košaricu. Navedene radnje nisu obvezujuće te tek kada registrirani korisnik ili korisnik gost unese sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, izjavi suglasnost s ovim Uvjetima prodaje, potvrdi narudžbu te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvrši plaćanje, smatra se da je dao ponudu Pun kufer svega za sklapanje ugovora o kupoprodaji.
Registrirani korisnik će na e-mail, koji je unio prilikom registracije i otvaranja korisničkog računa, a korisnik gost na e-mail koji je unio prilikom unošenja podataka za narudžbu, dobiti potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Pun kufer svega. Potvrda zaprimanja narudžbe koju Pun kufer svega automatski šalje putem e-maila ne predstavlja obvezujuće prihvaćanje ponude korisnika/kupca. Nakon što narudžba bude obrađena te proizvod otpremljen, korisnik će putem e-maila biti obaviješten da je narudžba prihvaćena i otpremljena te će u takvom e-mailu primiti i broj pošiljke s uputama za praćenje (tkz. tracking code) putem kojeg može pratiti gdje se nalazi pošiljka sa naručenim proizvodom. U trenutku primitka navedenog e-maila kojim je korisnik obavješten o prihvaćanju i otpremi naručenih proizvoda, sklopljen je ugovor o kupoprodaji između Pun kufer svega, kao prodavatelja i korisnika, kao kupca.
U slučaju da je korisnik/kupac izvršio plaćanje putem jedne od kratica navedene u članku 4. ovih Uvjeta prodaje, uz e-mail kojim je obaviješten o prihvatu narudžbe i otpremi naručenih proizvoda, biti će mu poslan i elektronski račun za naručene i kupljene proizvode. U slučaju da je korisnik odabrao opciju plaćanja pouzećem, elektronski račun biti će mu dostavljen putem e-maila u roku od 1-3 radna dana od dana kada je preuzeo naručene proizvode i izvršio plaćanje za iste pouzećem.
Korisnik/kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje daje suglasnost Pun kufer svega da mu račun za kupljene proizvode pošalje u elektroničkom obliku putem e-maila te se odriče od dostave računa od strane Pun kufer svega otisnutih u papirnatom obliku te slanja istih poštom.
Pun kufer svega zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe ukoliko je zbog izvanrednih okolnosti nije u mogućnosti izvršiti. Pun kufer svega nije obvezan na temelju primljene i potvrđene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora.

2. Obrada narudžbi i dostava
Dostava se vrši na području Hrvatske te u sljedećim zemljama – Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora.
Troškovi dostave u ostale zemlje iznose:
Hrvatska: 19,00 HRK
Slovenija: 44,00 HRK
Bosna i Hercegovina: 80,00 HRK
Srbija: 85,00 HRK
Crna Gora: 85,00 HRK
Pun kufer svega će narudžbu obraditi u roku od 24h ako je ista predana tijekom radnog dana, odnosno ukoliko je narudžba predana u petak, tada se obrada narudžbe, pakiranje i otprema vrši u ponedjeljak. Uobičajeno vrijeme dostave za područje Hrvatske je 1 do 3 radna dana. U slučaju dostave na otoke, zbog logističkih ograničenja, dostava se vrši u roku od 2 do 10 radnih dana, ovisno o lokaciji. Vrijeme dostave za ostale zemlje je 2 do 5 radnih dana, ovisno o lokaciji.
Redovna dostava uključuje dva puta pokušaj dostave. U slučaju neuspješne dostave (npr. kupac ne želi preuzeti paket, nije bilo kupca na adresi, pogrešna adresa ili sl.), paket se vraća na adresu Pun kufer svega.
Svi proizvodi bit će zaštićeni i zapakirani u kvalitetnu transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.
Korisnik/kupac ima mogućnost kupiti proizvod te isti pokloniti drugoj osobi na način da prilikom narudžbe izabere ovu opciju te u poseban obrazac unese podatke od osobe kojoj se proizvod dostavlja.
Nakon otpreme narudžbe, korisnik/kupac će primiti e-mail s brojem pošiljke i uputama za praćenje kako bi u svakom trenutku mogao provjeriti gdje se trenutno nalazi njegov paket odnosno paket koji se šalje kao poklon.
Kupac ili treća osoba, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod, je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvod dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac ili treća osoba, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod, je obavezan prilikom preuzimanja paketa potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Potpisom kupca ili treće osobe, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod, na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.
U slučaju da kupljeni proizvod nije u mogućnosti isporučiti u gore navedenim rokovima, obavijestiti će o tome korisnika/kupca i dogovoriti eventualni novi rok isporuke. U ovom slučaju kupac ima pravo i na raskid Ugovora o kupoprodaji i povrat sredstava.

3. Prenošenje rizika i vlasništva proizvoda
Kupac odnosno treća osoba koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod kao poklon, preuzima odgovornost za proizvode u trenutka dostave, kao što je navedeno u članku 2. Kupac odnosno treća osoba, koju je kupac naveo kao osobu kojoj se dostavlja kupljeni proizvod kao poklon, stječe vlasništvo nad proizvodima nakon što je Pun kufer svega primio sve dospjele iznose, uključujući troškove dostave, ili u trenutku dostave (kako je određeno člankom 2.), ako bi se ona izvršila kasnije.

4. Cijene proizvoda i način plaćanja
Sve cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (HRK), i uključuju PDV.
U cijenu proizvoda nije uključen trošak dostave koji se posebno obračunava u zadnjem koraku narudžbe nakon što korisnik upiše željenu adresu dostave, osim u slučaju kada su ispunjeni uvjeti za besplatnu dostavu (narudžba s dostavom na području Republike Hrvatske). Pun kufer svega zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti, s time da je uvijek mjerodavna cijena navedena u trenutku zaključivanja narudžbe.
U slučaju dostave na području Republike Hrvatske, plaćanje se može izvršiti na sljedeći način:

Plaćanje transakcija na bankovni račun vrši se općom uplatnicom ili mobilnim bankarstvom. Moguće je i plaćanje doznakom na račun obrta Pun kufer svega, koju ćete vidjeti odmah nakon kupovine. Nakon primitka uplate, narudžba se dalje obrađuje. Kod ovog načina plaćanja, proces dostave može se produžiti za 1-2 radna dana, odnosno za vrijeme primitka uplate na transakcijski račun.

Sva plaćanja se izvršavaju u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate kreditnom karticom, iznos u HRK se pretvara u lokalnu valutu platitelja prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičnih kuća. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na internetskoj stranici (All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations).

5. Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji
Korisnik/kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana kada je on ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, preuzeo proizvod.
Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti Pun kufer svega o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji prije isteka prethodno navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Pun kufer svega, Ivana Rendića 26, 23000 Zadar uz naznaku za online trgovinu) ili putem e-maila na e-mail adresu merch@talvi-travel.hr, u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca, a može koristiti i obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji.
Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji koji se nalazi na korisnik/kupac može ispuniti i poslati putem e-maila na prethodno navedenu e-mail adresu, u kojem će mu slučaju Pun kufer svega bez odgađanja putem e-maila dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji.
Ako korisnik/kupac jednostrano raskine Ugovor o kupoprodaji, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada Pun kufer svega na adresu merch@talvi-travel.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji. Povrat novca bit će izvršen na IBAN koji je korisnik naveo u obrascu za jednostrani raskid Ugovora. Povrat novca za proizvode dostavljene kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, Pun kufer svega može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad. Povrat troškova dostave moguć je isključivo nakon što su Pun kufer svega vraćeni svi proizvodi isporučeni na temelju sklopljenog Ugovora o kupoprodaji.
Korisnik/kupac je dužan proizvode vratiti na adresu Pun kufer svega (uz napomenu za Pun kufer svega online trgovinu), bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Pun kufer svega uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji. Izravne troškove povrata proizvoda snosi korisnik/kupac.
Korisnik/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Ukoliko Pun kufer svega prilikom primitka vraćenog proizvoda utvrdi da je došlo do korištenja (umanjenja vrijednosti) proizvoda, po primitku vraćenog proizvoda izvršiti će procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca biti isplaćen korisniku/kupcu. U takvim situacijama Pun kufer svega će kontaktirati korisnika/kupca i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje.
Ukoliko vraćeni proizvodi, bez obzira na pakiranje i redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, budu zaprimljeni s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg Pun kufer svega nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), Pun kufer svega nije dužan izvršiti povrat plaćenog iznosa korisniku/kupcu.

6. Zamjena proizvoda
Ako Korisnik/kupac odluči da je proizvod koji je kupio pogrešne veličine odnosno isti mu iz opravdanog razloga ne odgovora (npr. naručio je maskicu za pogrešan mobitel), može zatražiti promjenu veličine ili proizvoda iste vrste bez plaćanja dodatne naknade za isporuku novog proizvoda kojeg će poslati Pun kufer svega, a sve pod uvjetom da korisnik/kupac vrati Pun kufer svega izvorno naručeni proizvod.
Korisnik/kupac ima prethodno navedeno pravo neovisno o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, koje i dalje postoji.
Navedenu zamjenu veličine odnosno proizvoda iste vrste korisnik/kupac može zatražiti slanjem e-maila na e-mail adresu merch@talvi-travel.hr. U navedenom e-mailu kupac/korisnik trebao bi navesti koje veličine ili koji proizvod bi trebalo dostaviti umjesto vraćenog proizvoda. Navedeno je moguće pod uvjetom da je riječ o istom proizvodu ili proizvodu iste vrste, a čija istaknuta cijena na Pun kufer svega online trgovini je jednaka cijeni kupljenog proizvoda. Proizvod se vraća zajedno sa potvrdom o primitku izravnog proizvoda na adresu Ivana Rendića 26 (uz napomenu za Pun kufer svega online trgovinu/zamjena), bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik/kupac Pun kufer svega uputio zahtjev za zamjenu. Izravne troškove povrata proizvoda koji je potrebno zamijeniti snosi korisnik/kupac.
Pun kufer svega će otpremiti korisniku/kupcu novu narudžbu u roku od 24h od primitka vraćenog proizvoda koji se mijenja, ako je isti vraćen tijekom radnog dana, odnosno ukoliko je vraćen u petak, tada se pakiranje i otprema vrši u ponedjeljak te se isti dostavlja u skladu s uvjetima iz članka 2.
Zahtjev za zamjenu smatra se narudžbom te isti uređuju odredbe ovih Uvjeta prodaje, uključujući ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji. Ukoliko u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik/kupac Pun kufer svega uputio zahtjev za zamjenu, proizvod ne bude vraćen na adresu, smatrati će se da je korisnik/kupac odustao od podnesenog zahtjeva za zamjenu.

7. Reklamacije i prigovori
Korisnik/kupac ima u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača pravo izjaviti prigovor ili reklamaciju vezanu za nedostatke proizvoda.
Korisnik/kupac dostavlja pisani prigovor na e-mail merch@talvi-travel.hr ili putem pošte na adresu Pun kufer svega, Ivana Rendića 26, 23000 Zadar, uz naznaku broja računa i opisa nedostatka.
Pun kufer svega će na sve zaprimljene prigovore odgovoriti u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
U slučaju opravdane reklamacije, Pun kufer svega će izvršiti povrat uplaćenog iznosa, popust ili zamjenu proizvoda.
Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije, kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.
Pun kufer svega vrši prikupljanje reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Pun kufer svega.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.
Regulativom Europske unije od 15. 02. 2016., sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. U slučaju poteškoća ili problema tijekom online kupnje unutar EU, primjerice neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd., svoj prigovor možete podnijeti putem gore navedene poveznice.

8. Ispunjenje ugovora o kupoprodaji
Pun kufer svega je dužan korisniku/kupcu ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose korisnika/kupca i Pun kufer svega primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.
Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.
Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, a Pun kufer svega smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi Pun kufer svega.
Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, troškove vještačenja snosi korisnik/kupac ili Pun kufer svega, ovisno o rezultatu vještačenja.
Korisnik/kupac je dužan platiti cijenu kupljenih proizvoda i troškova dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke.
Korisnik/kupac odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, a koje nastane kao rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode i obilježja proizvoda.

IV. Ništetnost odredbi
U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

V. Rješavanje sporova
Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja internetske stranice ili sklapanja ugovora o prodaji, a u vezi s ovim Uvjetima korištenja i Uvjetima prodaje, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

PLATFORMU ZA INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA (ORS) – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR
VI. Primjena i naknadne izmjene uvjeta korištenja i uvjeta prodaje
Ovi Uvjeti korištenja i Uvjeti prodaje primjenjuju se od 14.12.2020. godine.
Za slučaj spora, primijeniti će se verzija Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom je korisnik/kupac izrazio svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.
Pun kufer svega zadržava pravo povremene izmjene ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili Pun kufer svega poslovnim procesima. U slučaju izmjene ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje, Pun kufer svega će izmijenjenu verziju Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje objaviti na internetskoj stranici te se poziva korisnik/kupac da prilikom svakog posjeta internetskoj stranici provjeri ove Uvjete korištenja i Uvjete prodaje.
Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta korištenja i Uvjeta prodaje kontaktirajte nas putem e-mail adrese merch@talvi-travel.hr.
Pun kufer svega zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u online trgovini, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.